admin@nepalpropertybazaar.com

विज्ञापन मूल्य

फिचर्ड

0% Commission

100% Support

100% Reliable

 • हाम्रो फेसबुक पेज, वेबसाइट, AAPS र अफिसमा हजुरको प्रोपर्टी बिज्ञापन गर्नुहोला ।
 • तपाइको एउटा प्र्पेर्टी विज्ञापन गर्नलाई २ महिनाको ६ हजार लाग्नेछ।
 • २ वटा प्रोपर्टी २ महिना बिज्ञापन गर्नलाइ रु १० हजार लाग्छ ।
 • २ वटा भन्दा धेरै छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला ।
 • सोशल मिडिया द्वारा मार्केटिंग। १ हप्तामा १ चोटी हजुरको प्रोपर्टी १५ वटा प्रसिद्ध फेसबुक ग्रुपमा बिज्ञापन गरिन्छ ।
 • २ महिनामा ३ चोटी फेसबुक बुस्ट गरिन्छ । २ महिना भित्र कम्तिमा ३० हजार ग्राहगले हजुरको प्रोपर्टी हेर्नेछन र यो हाम्रो ग्यारेन्टी हो।
 • येदि चाहेको खण्डमा, काठमाडौँ भ्याली भित्रका प्रोपर्टीहरुको फोटो र भिडियो लिनलाइ हामी सहयोग प्रदान गर्ने छौ। (T&C Apply)

प्रेमियम

 • चाडै बेच्नलाई यो अप्सन राम्रो छ ।
 • काठमाडौँ भ्याल्ली भित्र मात्र
 • एजेन्ट सर्बिस फी
 • फिचर्डमा भएको सबै सेवाको साथै स्लाइडरमा प्रोमोट गरिन्छ
 • हामीले सबै म्यानेज गरिन्छ तर फाइनल डील किन्ने र बेच्ने बीच नै हुन्छ ।