Application to View Property

By submitting this form you agree to the following terms and conditions:
 • All the information provided in this form must be true and accurate.
 • You must complete and submit this form to view any property associated with NPB.
 • We provide you with the owner’s contact number after we receive your application.
 • We share your details with the owner for identification purposes only.
 • You must inform NPB when viewing is completed.
 • You must also inform NPB, when you are ready to rent the property. If not informed and found guilty, you will be legally charged at least 2 months worth of rent.
यो फारम पेश गरेर तपाइँ निम्न नियम र सर्तहरूमा सहमत हुनुहुन्छ:
 • यस फारममा प्रदान गरिएका सबै जानकारी सत्य र सही हुनुपर्छ।
 • NPB सँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रोपर्टी हेर्नको लागि तपाईंले यो फारम पूरा गरी पेश गर्नुपर्छ।
 • हामीले तपाईंको आवेदन प्राप्त गरेपछि हामी तपाईंलाई ओनरको सम्पर्क नम्बर प्रदान गर्नेछौ।
 • हामी तपाईंको विवरणहरू ओनरलाइ पहिचान उद्देश्यका लागि मात्र दीनेछौ।
 • प्रोपर्टी हेरिसकेपछि तपाईंले NPB लाई सूचित गर्नुपर्नेछ।
 • तपाईंले हेरेको प्रोपर्टी भाडामा लिने भए NPB लाई तुरुन्तै जानकारी गराउनु पर्नेछ। यदि सूचित गरिएन र दोषी पाइयो भने, तपाइँलाई कानुनी रूपमा कम्तिमा 2 महिनाको भाडा शुल्क लगाइनेछ।
Click or drag a file to this area to upload.
फोटो आईडीको फोटो अपलोड गर्नुहोस्

Compare listings

Compare